Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 22-01-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai đại học hệ chính quy

08/03/2016 | 15:42

Thông báo số 22/TB-KNN ngày 8/3/2016

Công văn về việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo hiệp định năm 2016

23/02/2016 | 08:51

Công văn số 213/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Công văn về việc đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016

23/02/2016 | 08:44

Công văn số 206/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Công văn về việc tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2016

23/02/2016 | 08:40

Công văn số 205/ĐHTN-ĐT ngày 18/02/2016

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp hàng năm

11/01/2016 | 11:00

Thông báo số 160/TB-KNN ngày 08/1/2016

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ

07/01/2016 | 09:36

Quy định số 2614 ngày 31/12/2015

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào học đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

05/01/2016 | 08:51

Quyết định số 3098/QĐ-ĐHTN ngày 23/12/2015

Quyết đinh về việc Khen thưởng sinh viên K24-TT1, NN1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn Giáo dục quốc phòng, an ninh

14/12/2015 | 08:47

Quyết định số 803/QĐ-TTGDQP ngày 8/12/2015

Thông báo kết quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh K24 - NN1

09/12/2015 | 16:33

Kết quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh. chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

09/12/2015 | 15:08

Quyết định số 788/QĐ-TTGDQP ngày 30/11/2015. Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ và chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ chi tiết xem file đính kèm.

Trang 9/16 <12...678910111213141516>