Liên thông, VB2

Ngày 22-05-2018

Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

13/12/2016 | 09:22

Thông báo số: 3200/TBTS-ĐHTN ngày 12/12/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:50

Thông báo số 3083/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:46

Thông báo số:3084/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/12/2016 | 13:21

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức “Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là dịp Khoa Ngoại ngữ đánh giá chất lượng công tác đào tạo trong năm học vừa qua (2015 – 2016), sơ kết rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được, đề ra các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

Quyết định về việc cử sinh viên tham gia lớp đào tạo trực tuyến E-learning tại Đại học Thái Nguyên

07/11/2016 | 13:01

Quyết định số 4315/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết Quyết định và danh sách đi kèm, xem file đính kèm.

Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 25 - NN1

31/10/2016 | 15:09

Thông báo số 683/TB-TTGDQP ngày 26/10/2016

Thông báo về việc đăng ký học kỳ II năm học 2016 -2017

31/10/2016 | 09:07

Thông báo số 201/TB-KNN ngày 21/10/2016

Quyết định về việc học môn giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại trung tam giáo dục quốc phòng - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

07/10/2016 | 09:42

Quyết định số 4008/QĐ-ĐHTN ngày 27/9/2016. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

07/10/2016 | 09:37

Quyết định số 4055/QĐ-ĐHTN ngày 3/10/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc học phần kỹ năng mềm

29/09/2016 | 16:15

Thông báo số 2540/ĐHTN-ĐT ngày 17/9/2016

Trang 8/18 <12...456789101112...1718>