HSK

Ngày 23-09-2017

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:10

Thông báo số 2535/TB-ĐHTN ngày 26/9/2016.Mẫu phiếu đăng ký HSK 2016 chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc ôn và thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế APTIS do Hội đồng Anh cấp đợt I năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:04

Thông báo 2376/TB-ĐHTN ngày 1/12/2015. Đơn đăng ký thi, Đơn đăng ký bồi dưỡng và luyện thi APTIS chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi VSTEP đợt tháng 11 năm 2016

21/10/2016 | 09:11

Thông báo số 2806/TB-ĐHTN ngày 18/10/2016.Các hướng dẫn và mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng và dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, Sơ đồ, danh sách phòng thi kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh và tiếng Pháp của Đại học Thái Nguyên

18/10/2016 | 15:37

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách thi Aptis ngày 22/10/2016

18/10/2016 | 12:36

Danh sách thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi HSK ngày 16/10/2016

11/10/2016 | 08:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc học môn giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại trung tam giáo dục quốc phòng - Đại học Thái Nguyên năm học 2016 - 2017

07/10/2016 | 09:42

Quyết định số 4008/QĐ-ĐHTN ngày 27/9/2016. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

07/10/2016 | 09:37

Quyết định số 4055/QĐ-ĐHTN ngày 3/10/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc học phần kỹ năng mềm

29/09/2016 | 16:15

Thông báo số 2540/ĐHTN-ĐT ngày 17/9/2016

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2016 - 2018 (đợt tuyển sinh tháng 8 năm 2016)

23/09/2016 | 15:50

Quyết định số 3410/QĐ-ĐHTN ngày 15/9/2016

Trang 7/23 <12345678910...2223>