Đào tạo

Ngày 16-12-2018

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

21/12/2017 | 17:18

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp năm 2018

19/12/2017 | 15:55

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm học 2017 và kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/12/2017 | 21:36

Thực hiện công văn số 2238/ĐHTN-ĐT ngày 20/11/2017 về việc tổng kết công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 và phương hướng tuyển sinh hệ chính quy năm 2018. Sáng ngày 15/12/2017, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2017 và định hướng công tác tuyển sinh năm 2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2017

23/10/2017 | 15:31

Thông báo số:263/TB-KNN ngày 23/10/2017

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 (đợt tuyển sinh tháng 9 năm 2017)

12/10/2017 | 09:32

Quyết định số:2149/QĐ-ĐHTN ngày 6/10/2017.

Các mẫu đơn dành cho học viên Văn bằng 2

10/10/2017 | 17:06

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/10/2017 | 10:04

Thông báo số:1939/TB-ĐHTN ngày 9/10/2017

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

09/10/2017 | 08:51

Quyết định số:2107/QĐ-ĐHTN ngày 2/10/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh/thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

02/10/2017 | 16:26

Quyết định số: 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên

12/09/2017 | 07:47

Quyết định số: 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Trang 6/21 <12345678910...2021>