Sau Đại học

Ngày 23-09-2017

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:46

Thông báo số:3084/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

06/12/2016 | 13:21

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp Khoa, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức “Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là dịp Khoa Ngoại ngữ đánh giá chất lượng công tác đào tạo trong năm học vừa qua (2015 – 2016), sơ kết rút kinh nghiệm những mặt chưa làm được, đề ra các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 tháng 12 năm 2016 tại Đại học Thái Nguyên

30/11/2016 | 14:47

Công văn số:3049/ĐHTN-ĐT ngày 23/11/2016

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK đợt 7 ngày 4/12/2016

30/11/2016 | 10:44

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:08

Thông báo số: 3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (APTIS) do hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:03

Thông báo số 3062/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi Aptis ngày 27/11/2016

22/11/2016 | 14:01

danh sách thi Aptis chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc cử sinh viên tham gia lớp đào tạo trực tuyến E-learning tại Đại học Thái Nguyên

07/11/2016 | 13:01

Quyết định số 4315/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2016.Chi tiết Quyết định và danh sách đi kèm, xem file đính kèm.

Thông báo kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh khóa 25 - NN1

31/10/2016 | 15:09

Thông báo số 683/TB-TTGDQP ngày 26/10/2016

Thông báo về việc đăng ký học kỳ II năm học 2016 -2017

31/10/2016 | 09:07

Thông báo số 201/TB-KNN ngày 21/10/2016

Trang 6/23 <12345678910...2223>