Đào tạo

Ngày 29-06-2022

Thông báo kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký Học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên K39, K40, K41, K42 và CĐ K8

24/11/2020 | 15:15

Thông báo số: 386/TB-TNN ngày 17/11/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10/2020

16/11/2020 | 14:50

Thông báo số: 2118/ĐHTN-ĐT ngày 4/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ năm 2020

09/11/2020 | 10:48

Quyết định số: 2288/QĐ-ĐHTN ngày 6/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K43 ngành Ngôn ngữ Anh

29/10/2020 | 11:27

Thông báo số: 2058/TB-ĐHTN ngày 28/10/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo thông báo xem 2 file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc triển khai kế hoạch đào tạo cho sinh viên năm thứ nhất K43 năm học 2020 - 2021

25/10/2020 | 10:42

Công văn số: 349/TNN-ĐT ngày 22/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo đối với sinh viên năm thứ nhất K43 đã trúng tuyển học bạ nhập học đợt 1 ngày 13,14 tháng 9 năm 2020

15/10/2020 | 09:03

Thông báo số: 336/TB-TNN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Xem chi tiết tại tệp đính kèm

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh khóa 4A, 4B tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

05/10/2020 | 15:26

Thông báo số:1856/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 3A (niên khóa 2018 - 2020) và Khóa 1 (niên khóa 2016 - 2018) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

08/09/2020 | 15:47

Thông báo số: 1506/TB-TNN ngày 18/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyến sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2020

08/09/2020 | 14:58

Thông báo số: 1624/TB-ĐHTN ngày 1/9/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2020 - 2021

01/09/2020 | 16:05

Thông báo số: 278/TB-TNN ngày 31/8/2020. Chi tiết thông báo và mẫu đơn kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 5/32 <12345678910...3132>