Đào tạo

Ngày 23-09-2017

Thông báo về việc học học phần kỹ năng mềm

21/02/2017 | 07:40

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 20/2/2017

Thông báo về việc ôn thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

13/02/2017 | 07:50

Thông báo số 178/TB-ĐHTN ngày 9/2/2017

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

07/02/2017 | 10:10

thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017. Chi tiết xem file đính kèm.

Danh sách phòng thi, lịch thi VB2 đợt thi bổ sung tháng 01 năm 2017

17/01/2017 | 15:17

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi, danh sách và sơ đồ phòng thi HSK đợt 1 năm 2017

11/01/2017 | 14:16

danh sách phòng thi xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017

05/01/2017 | 09:31

Danh sách thi APTIS đợt 1 năm 2017 chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:48

Thông báo số 244/ĐT-KNN ngày 09/12/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi K38, K39 học kỳ I năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:40

Thay đổi lịch thi học kỳ I K38, K39.Chi tiết về lịch thi K38, K39, CĐK6 mới xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

13/12/2016 | 09:22

Thông báo số: 3200/TBTS-ĐHTN ngày 12/12/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2017

12/12/2016 | 13:50

Thông báo số 3083/TB-ĐHTN-ĐT ngày 28/11/2016

Trang 5/23 <12345678910...2223>