Liên thông, VB2

Ngày 24-05-2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bổ sung đợt 1 năm 2018

15/06/2018 | 15:44

Thông báo số:1030/TB-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

12/06/2018 | 08:07

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

12/06/2018 | 08:03

Quyết định số:870/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2018.

Quyết định về việc Ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

11/06/2018 | 15:04

Quyết định số:691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2018

21/05/2018 | 15:54

Thông báo số:134/TB-KNN ngày 21/5/2018.

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2018 của Đại học Hà Nội

04/05/2018 | 15:28

Thông báo số:492/TB-ĐHTN ngày 19/3/2018. Chi tiết nội dung thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/05/2018 | 09:19

Kế hoạch số:626/KH-ĐHTN ngày 9/4/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

02/05/2018 | 08:55

Thông báo số:111/TB-KNN ngày 24/4/2018.

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

12/04/2018 | 09:39

Thông báo số:524/TB-ĐHTN ngày 29/3/2018.

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên năm 2018

11/04/2018 | 14:38

Thông báo số:525/TB-ĐHTN ngày 25/3/2018.

Trang 5/23 <12345678910...2223>