Đào tạo

Ngày 29-06-2022

Thông báo kết quả học tập môn học GDQP, AN K29 - NN1

15/04/2021 | 14:30

Thông báo số: 721/TB-TTGDQPAN ngày 3/12/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo, phụ lục kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trưng Quốc hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

14/04/2021 | 14:39

Thông báo số: 563/TB-ĐHTN ngày 8/4/2021. Chi tiết thông báo tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Lớp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 4B (2019-2021) tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/03/2021 | 16:03

Thông báo số: 315/TB-ĐHTN ngày 8/3/2021. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - đợt I cho học viên Trường Ngoại ngữ

05/03/2021 | 09:52

Quyết định số: 288/QĐ-ĐHTN ngày 2/3/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc lùi thời gian sinh viên trở lại Trường để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

25/02/2021 | 23:16

Thông báo số: 45/TB-TNN ngày 25/2/2021. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

25/02/2021 | 17:51

Công văn số: 239/ĐHTN ngày 24/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai Kế hoạch đào tạo trực tuyến và Công tác thực tập trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

19/02/2021 | 09:18

Thông báo số: 37/TB-TNN ngày 18/2/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

05/01/2021 | 15:37

Luận văn lớp Ngôn ngữ Anh Khóa 3 (2018-2020)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 1 năm 2021

30/12/2020 | 17:31

Thông báo số: 2558/TB-ĐHTN ngày 29/12/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khóa 3 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

08/12/2020 | 08:03

Thông báo số: 2358/TB-ĐHTN ngày 7/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 4/32 <12345678910...3132>