Kế hoạch đào tạo

Ngày 18-11-2017

Thông báo Kế hoạch đào tạo toàn khóa lớp Đại học văn bằng 2, Ngánh ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên niên khóa 2017 - 2019

22/03/2017 | 16:13

Kế hoạch số 392/KH-ĐHTN ngày 15/3/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ 2 đại học hệ chính quy

24/02/2017 | 07:27

Thông báo số 32/TB-KNN ngày 23/2/2017.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh/Ngôn ngữ Trung, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

22/02/2017 | 08:03

Thông báo tuyển sinh số 195/TBTS-ĐHTN ngày 14/2/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học các chuyên ngành ngoại ngữ tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

22/02/2017 | 07:58

Thông báo số 194/TBTS-ĐHTN ngày 14/2/2017

Thông báo về việc học học phần kỹ năng mềm

21/02/2017 | 07:40

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 20/2/2017

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

07/02/2017 | 10:10

thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017. Chi tiết xem file đính kèm.

Danh sách phòng thi, lịch thi VB2 đợt thi bổ sung tháng 01 năm 2017

17/01/2017 | 15:17

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:48

Thông báo số 244/ĐT-KNN ngày 09/12/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi K38, K39 học kỳ I năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:40

Thay đổi lịch thi học kỳ I K38, K39.Chi tiết về lịch thi K38, K39, CĐK6 mới xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh Đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

13/12/2016 | 09:22

Thông báo số: 3200/TBTS-ĐHTN ngày 12/12/2016

Trang 4/15 <12345678910...1415>