Sau Đại học

Ngày 24-05-2019

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2018 - 2020 ( đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2018)

16/08/2018 | 10:24

Quyết định số:875/QĐ-ĐHTN ngày 18/5/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ

07/08/2018 | 15:21

Quyết định số:1628/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

30/07/2018 | 08:22

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

26/07/2018 | 09:22

Quyết định số:1596/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

26/07/2018 | 09:16

Quyết định số:1584/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

26/07/2018 | 08:37

Quyết định số:1590/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Kế hoạch đào tạo hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2018 - 2019

23/07/2018 | 08:50

.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, An ninh

03/07/2018 | 15:55

Quyết định số:345/QĐ-TTGDQPAN ngày 26/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

26/06/2018 | 16:58

Quyết định số:1218/QĐ-ĐHTN ngày 12/6/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

18/06/2018 | 16:25

Quyết định số:327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Trang 4/23 <12345678910...2223>