Đào tạo

Ngày 23-09-2017

Quyết định về việc ban hành Quy định liên kết đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên

24/05/2017 | 15:35

Quyết định số: 908/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017. Chi tiết quyết định và quy định xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi VSTEP ngày 21/5/2017

18/05/2017 | 08:21

Chi tiết danh sách phòng thi của sinh viên Khoa Ngoại ngữ xem file đính kèm.

Lịch thi và danh sách phòng thi Aptis ngày 21/5/2017

17/05/2017 | 10:36

Danh sách phòng thi Aptis chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo về việc nộp đơn xét nghiệp đợt 1 năm 2017

29/04/2017 | 20:36

Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017: Từ 03/5 đến 12/5

Lịch thi, danh sách phòng thi và sơ đồ phòng thi HSK ngày 22/4/2017

18/04/2017 | 16:40

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình 2 hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/04/2017 | 16:13

Quyết định số: 636/QĐ-ĐHTN ngày 13/4/2017

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

17/04/2017 | 15:08

.

Quyết định về việc chuyển trình độ đào tạo của sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

12/04/2017 | 14:17

Quyết định số 518/QĐ-ĐHTN ngày 30/3/2017

Lịch thi và danh sách phòng thi APTIS ngày 16/4/2017

12/04/2017 | 09:07

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/04/2017 | 10:03

Kế hoạch số 530/KH-ĐHTN ngày 3/4/2017

Trang 3/23 <12345678910...2223>