Đào tạo

Ngày 24-05-2019

Kế hoạch học tập GDQP, AN Khóa 23 - Ngoại ngữ 1

12/11/2014 | 09:31

Đối tượng: Sinh viên K36 các ngành đào tạo đại học và cao đẳng

Quyết định v/v cho phép sinh viên hệ chính quy học chương trình 2 tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên, đợt 1 năm học 2014-2015

05/11/2014 | 16:16

Quyết định số 1967/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

30/10/2014 | 09:41

Quyết định số 1908/QĐ-ĐHTN ngày 24/10/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/10/2014 | 11:05

Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

20/10/2014 | 11:01

Quyết định số 1807/QĐ-ĐHTN ngày 15/10/2014

Thông báo tuyển sinh Đào tạo chương trình thứ hai đại học hệ chính quy

29/09/2014 | 10:33

(Đợt 1 năm học 2014-2015)

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh B2-C1 và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 năm 2014

19/09/2014 | 17:12

Thông báo số 1335/TB-ĐHTN ngày 18/09/2014

Thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK đợt 2 năm 2014 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

16/09/2014 | 17:28

Theo kế hoạch đề ra, Khoa Ngoại ngữ tổ chức thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế đợt 2 năm 2014 vào ngày 14/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy (bổ sung) của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/09/2014 | 15:38

Quyết định số 1467/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2014

Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp đại học liên thông hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/08/2014 | 18:04

Quyết định số 1332/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 8 năm 2014

Trang 20/23 <12...1314151617181920212223>