Liên thông, VB2

Ngày 19-12-2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 16:28

Quyết định số:1974/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

21/09/2018 | 08:16

Quyết định số:1973/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2018.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

18/09/2018 | 15:14

Quyết định số: 1894/QĐ-ĐHTN ngày 07/9/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2018

31/08/2018 | 15:32

Thông báo số:237/TB-KNN ngày 30/8/2018.

Quyết định công nhận sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

29/08/2018 | 21:59

Quyết định số:1743/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2018.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, An ninh

27/08/2018 | 16:15

Quyết định số:440/QĐ-TTGDQPAN ngày 21/8/2018.

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2018 - 2020 ( đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2018)

16/08/2018 | 10:24

Quyết định số:875/QĐ-ĐHTN ngày 18/5/2018.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hình thức Vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ

07/08/2018 | 15:21

Quyết định số:1628/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Kế hoạch đào tạo đại học văn bằng 2, đại học liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

30/07/2018 | 08:22

.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

26/07/2018 | 09:22

Quyết định số:1596/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018.

Trang 2/21 <12345678910...2021>