Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 29-06-2022

Quyết định ban hành Khung các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

09/12/2021 | 11:16

Quyết định số: 150/QĐ-ĐHTN, ngày 26/01/2021.

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ đã bảo vệ - Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

09/12/2021 | 09:31

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ đã bảo vệ - Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo Về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 4A (2019-2021) tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 2 năm 2021

11/11/2021 | 16:57

Thông báo số: 1885/TB-ĐHTN, ngày 22/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoá 2 và Khoá 3

10/09/2021 | 15:52

Tổng số 2 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh K3B tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt bổ sung năm 2021

09/09/2021 | 16:31

Thông báo số: 1546/TB-ĐHTN ngày 09/9/2021

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Anh, đợt 1- năm 2021

11/08/2021 | 11:03

Tổng số 7 luận văn Thạc sỹ được tóm tắt.

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo trinh độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên

02/08/2021 | 17:02

Quyết định số: 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

30/07/2021 | 15:51

Công văn số: 1288/ĐHTN-ĐT ngày 29/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2020-2021

28/06/2021 | 09:22

Thông báo số: 335/TB-TTGDQPAN ngày 22/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc đăng ký học phần đối với sinh viên K43 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/06/2021 | 17:06

Thông báo số: 207/TB-TNN ngày 25/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 2/32 <12345678910...3132>