Tuyển sinh

Ngày 16-12-2018

Thông tin hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017

22/03/2017 | 16:24

Thái Nguyên ngày 21/3/2017

Thông báo Kế hoạch đào tạo toàn khóa lớp Đại học văn bằng 2, Ngánh ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên niên khóa 2017 - 2019

22/03/2017 | 16:13

Kế hoạch số 392/KH-ĐHTN ngày 15/3/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ 2 đại học hệ chính quy

24/02/2017 | 07:27

Thông báo số 32/TB-KNN ngày 23/2/2017.

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh/Ngôn ngữ Trung, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

22/02/2017 | 08:03

Thông báo tuyển sinh số 195/TBTS-ĐHTN ngày 14/2/2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học các chuyên ngành ngoại ngữ tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

22/02/2017 | 07:58

Thông báo số 194/TBTS-ĐHTN ngày 14/2/2017

Thông báo về việc học học phần kỹ năng mềm

21/02/2017 | 07:40

Thông báo số 25/TB-KNN ngày 20/2/2017

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

07/02/2017 | 10:10

thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017. Chi tiết xem file đính kèm.

Danh sách phòng thi, lịch thi VB2 đợt thi bổ sung tháng 01 năm 2017

17/01/2017 | 15:17

danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về việc hướng dẫn thi kết thúc học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:48

Thông báo số 244/ĐT-KNN ngày 09/12/2016

Thông báo về việc thay đổi lịch thi K38, K39 học kỳ I năm học 2016 - 2017

14/12/2016 | 14:40

Thay đổi lịch thi học kỳ I K38, K39.Chi tiết về lịch thi K38, K39, CĐK6 mới xem file đính kèm.

Trang 10/21 <12...67891011121314...2021>