Liên thông, VB2

Ngày 05-04-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:33

Quyết định số: 728/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:30

Quyết định số: 725/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:09

Quyết định số: 2369/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:06

Quyết định số: 2368/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

02/08/2019 | 16:17

Quyết định số: 1217/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2019.

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/05/2019 | 15:30

Thông báo số: 790/TB-ĐHTN ngày 13/5/2019.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về xét miễn và công nhận tích lũy học phần cho sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

25/02/2019 | 16:09

Quyết định số:253/QĐ-ĐHTN ngày 20/2/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

21/02/2019 | 08:43

Quyết định số:177/QĐ-ĐHTN ngày 25/1/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

08/01/2019 | 15:54

Quyết định số:2627/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018.

Khoa Ngoại ngữ tổ chức đón tiếp và nhập học cho thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 14B – Năm 2018

07/01/2019 | 10:25

Sáng ngày 05/01/2019, tại phòng học 503 – giảng đường C, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tổ chức nhập học lớp đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh cho 54 học viên, khóa 14B – Năm 2018.

Trang 1/4 <1234>