Liên thông, VB2

Ngày 08-08-2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2020

17/06/2020 | 15:03

Quyết định số: 1049/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hình thức VLVH là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

30/05/2020 | 21:42

Quyết định số: 986/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hệ chính quy là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

26/05/2020 | 16:04

Quyết định số: 821/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:33

Quyết định số: 728/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2020.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

13/03/2020 | 09:30

Quyết định số: 725/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2019.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:09

Quyết định số: 2369/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

25/12/2019 | 11:06

Quyết định số: 2368/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

02/08/2019 | 16:17

Quyết định số: 1217/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2019.

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

15/05/2019 | 15:30

Thông báo số: 790/TB-ĐHTN ngày 13/5/2019.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về xét miễn và công nhận tích lũy học phần cho sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

25/02/2019 | 16:09

Quyết định số:253/QĐ-ĐHTN ngày 20/2/2019.

Trang 1/5 <12345>