Sau Đại học

Ngày 29-06-2022

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 3&4A - Đợt 1 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

13/05/2022 | 10:51

Thông báo số: 620/TB-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi t5/2022

06/05/2022 | 10:16

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thay đổi lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi T5/2022

06/05/2022 | 10:14

Thông báo số: 551/TB-ĐHTN, ngày 29/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2021 - Đợt 3 cho học viên Trường Ngoại ngữ

06/04/2022 | 09:30

Quyết định số: 264/QĐ-ĐHTN, ngày 10/3/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHTN

10/02/2022 | 16:43

Quyết định số: 127/QĐ-ĐHTN, ngày 28/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh K4

23/12/2021 | 10:57

Tổng số 06 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt. Bản tóm tắt luận văn của 06 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Khoá 4 đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây.

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ đã bảo vệ - Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

09/12/2021 | 09:31

Danh mục đề tài luận văn Thạc sĩ đã bảo vệ - Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo Về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 4A (2019-2021) tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 2 năm 2021

11/11/2021 | 16:57

Thông báo số: 1885/TB-ĐHTN, ngày 22/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khoá 2 và Khoá 3

10/09/2021 | 15:52

Tổng số 2 luận văn Thạc sĩ được tóm tắt.

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh K3B tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt bổ sung năm 2021

09/09/2021 | 16:31

Thông báo số: 1546/TB-ĐHTN ngày 09/9/2021

Trang 1/6 <123456>