Đào tạo

Ngày 07-07-2020

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

05/04/2018 | 14:42

Thông báo số:93/TB-KNN ngày 4/4/2018.

Thông báo công văn về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên

26/03/2018 | 08:58

Công văn số:408/ĐHTN-ĐT ngày 19/3/2018.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

17/03/2018 | 17:01

Quyết định số: 327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quy định xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh ngắn hạn

02/03/2018 | 08:16

Công văn số:313/ĐHTN ngày 8/2/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

01/03/2018 | 16:40

Thông báo số:51/TB-KNN ngày 27/2/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

21/12/2017 | 17:18

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2017

23/10/2017 | 15:31

Thông báo số:263/TB-KNN ngày 23/10/2017

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

09/10/2017 | 08:51

Quyết định số:2107/QĐ-ĐHTN ngày 2/10/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh/thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

02/10/2017 | 16:26

Quyết định số: 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19/9/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên

12/09/2017 | 07:47

Quyết định số: 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Trang 4/10 <12345678910>