Đào tạo

Ngày 03-10-2022

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo trinh độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên

02/08/2021 | 17:02

Quyết định số: 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2020-2021

28/06/2021 | 09:22

Thông báo số: 335/TB-TTGDQPAN ngày 22/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc đăng ký học phần đối với sinh viên K43 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

25/06/2021 | 17:06

Thông báo số: 207/TB-TNN ngày 25/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc thu hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2021

24/06/2021 | 16:17

Thông báo số: 201/TB-TNN, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp trình độ đại học năm 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy các khóa 32, 33, 34 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

06/06/2021 | 18:50

Thông báo số: 163/TB-TNN ngày 2/6/2021. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc Ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp

26/05/2021 | 14:39

Quyết định số: 870/QĐ-ĐHTN ngày 25/5/2021. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

03/05/2021 | 16:58

Thông báo số: 117/TB-TNN ngày 3/5/2021.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với sinh viên /người học có bằng cử nhân

15/04/2021 | 16:56

Ngày 5/4/2021 Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 11/2021/ TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021 TT-BGDĐT về nội dung Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên các cấp.

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN

15/04/2021 | 14:33

Quyết định số: 722/QĐ-ĐHTN ngày 3/12/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kết quả học tập môn học GDQP, AN K29 - NN1

15/04/2021 | 14:30

Thông báo số: 721/TB-TTGDQPAN ngày 3/12/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo, phụ lục kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/12 <12345678910>