Đào tạo

Ngày 24-08-2019

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

10/07/2019 | 10:47

Kế hoạch số: 1177/KH-ĐHTN ngày 1/7/2019.

Thông báo công văn về việc đóng góp ý kiến góp ý dự thảo điều kiện, tiêu chí giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành

09/05/2019 | 16:04

Công văn số: 698/ĐHTN-ĐT ngày 3/5/2019. Chi tiết quyết định góp ý kèm công văn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018 -2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2019 | 15:00

Kế hoạch số: 559/KH-ĐHTN ngày 11/4/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

12/04/2019 | 08:17

Thông báo số: 204/TB-TTGDQPAN ngày 4/4/2019.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

13/02/2019 | 15:08

Thông báo số: 48/TB-KNN ngày 12/2/2019.

Thông báo về kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký học kỳ II năm học 2018 - 2019

03/12/2018 | 10:54

Thông báo số:301/TB-KNN Ngày 30/10/2018.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2019

15/11/2018 | 16:28

Thông báo số:2332/TB-ĐHTN ngày 13/11/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

30/10/2018 | 14:41

Thông báo số:298/TB-KNN ngày 29/10/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:34

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học chương trình hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 10:58

Quyết định số:2108/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Trang 1/8 <12345678>