Đào tạo

Ngày 15-08-2018

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, An ninh

03/07/2018 | 15:55

Quyết định số:345/QĐ-TTGDQPAN ngày 26/6/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

18/06/2018 | 16:25

Quyết định số:327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc Ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

11/06/2018 | 15:04

Quyết định số:691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 bổ sung năm 2018

21/05/2018 | 15:54

Thông báo số:134/TB-KNN ngày 21/5/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2018

02/05/2018 | 08:55

Thông báo số:111/TB-KNN ngày 24/4/2018.

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

05/04/2018 | 14:42

Thông báo số:93/TB-KNN ngày 4/4/2018.

Thông báo công văn về việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên

26/03/2018 | 08:58

Công văn số:408/ĐHTN-ĐT ngày 19/3/2018.

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

17/03/2018 | 17:01

Quyết định số: 327/QĐ-ĐHTN ngày 5/3/2018. Chi tiết quy định xem file đính kèm.

Thông báo công văn về việc tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh ngắn hạn

02/03/2018 | 08:16

Công văn số:313/ĐHTN ngày 8/2/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

01/03/2018 | 16:40

Thông báo số:51/TB-KNN ngày 27/2/2018.

Trang 1/7 <1234567>