Đào tạo

Ngày 23-10-2019

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy năm 2019

15/10/2019 | 15:39

Thông báo số: 307/TB-KNN ngày 15/10/2019. Mẫu phiếu đăng ký chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

10/07/2019 | 10:47

Kế hoạch số: 1177/KH-ĐHTN ngày 1/7/2019.

Thông báo công văn về việc đóng góp ý kiến góp ý dự thảo điều kiện, tiêu chí giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành

09/05/2019 | 16:04

Công văn số: 698/ĐHTN-ĐT ngày 3/5/2019. Chi tiết quyết định góp ý kèm công văn xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2018 -2019 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

19/04/2019 | 15:00

Kế hoạch số: 559/KH-ĐHTN ngày 11/4/2019.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

12/04/2019 | 08:17

Thông báo số: 204/TB-TTGDQPAN ngày 4/4/2019.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

13/02/2019 | 15:08

Thông báo số: 48/TB-KNN ngày 12/2/2019.

Thông báo về kế hoạch thi học kỳ I và đăng ký học kỳ II năm học 2018 - 2019

03/12/2018 | 10:54

Thông báo số:301/TB-KNN Ngày 30/10/2018.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2019

15/11/2018 | 16:28

Thông báo số:2332/TB-ĐHTN ngày 13/11/2018.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2018

30/10/2018 | 14:41

Thông báo số:298/TB-KNN ngày 29/10/2018.

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

12/10/2018 | 11:34

Quyết định số:2113/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Trang 1/8 <12345678>