Đào tạo

Ngày 03-07-2020

Thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

09/06/2020 | 14:31

Thông báo số: 850/ĐHTN-ĐT ngày 21/5/2020.

Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020

21/05/2020 | 14:31

Thông báo số: 844/TB-ĐHTN ngày 20/5/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

14/05/2020 | 16:16

Thông báo số: 162/TB-TTGDQPAN ngày 13/5/2020.

Thông báo công văn về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo môn GDQP&AN năm học 2019 - 2020

14/05/2020 | 16:11

Công văn số: 797/ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2020.

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với công tác đào tạo Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

11/05/2020 | 10:24

Thông báo số: 151/TB-KNN ngày 8/5/2020.

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2020

07/05/2020 | 20:32

Thông báo số: 147/TB-KNN ngày 07/5/2020. Chi tiết mẫu đơn kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo công văn về việc phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khóa 42

07/05/2020 | 20:27

Công văn số: 138/KNN ngày 29/4/2020.

Thông báo về việc triển khai công tác đào tạo trực tuyến bằng hệ thống phần mềm AI Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

22/04/2020 | 14:49

Thông báo số:121/TB-KNN ngày 21/4/2020. Chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm cho sinh viên và giáo viên xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

09/03/2020 | 15:52

Thông báo số: 67/TB-KNN ngày 09/3/2020.

Thông báo kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 28 - NN1, PH1, KT2, YT1

15/01/2020 | 15:09

Thông báo số: 38/TB-TTGDQPAN ngày 14/1/2020.

Trang 1/10 <12345678910>