HSK

Ngày 23-09-2017

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

08/09/2017 | 09:22

Thông báo số:3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016.

Lịch thi và danh sách thí sinh dự thi năng lực Hán Ngữ Quốc tế HSK đợt 6 năm 2017

08/08/2017 | 10:03

.

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 5 ngày 11/6/2017

08/06/2017 | 07:30

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, danh sách phòng thi và sơ đồ phòng thi HSK ngày 22/4/2017

18/04/2017 | 16:40

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm

Lịch thi và danh sách phòng thi HSK đợt 2 ngày 19/3/2017

15/03/2017 | 15:18

Danh sách phòng thi HSK đợt 2 xem file đính kèm

Lịch thi, danh sách và sơ đồ phòng thi HSK đợt 1 năm 2017

11/01/2017 | 14:16

danh sách phòng thi xem file đính kèm

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK đợt 7 ngày 4/12/2016

30/11/2016 | 10:44

Lịch thi, sơ đồ phòng thi và danh sách thi HSK. Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế (HSK) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

29/11/2016 | 09:08

Thông báo số: 3063/TB-ĐHTN ngày 24/11/2016. Phiếu đăng ký dự thi chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ Quốc tế HSK năm 2016 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

26/10/2016 | 09:10

Thông báo số 2535/TB-ĐHTN ngày 26/9/2016.Mẫu phiếu đăng ký HSK 2016 chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, danh sách phòng thi HSK ngày 16/10/2016

11/10/2016 | 08:26

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm.

Trang 1/4 <1234>