Tuyển sinh

Ngày 14-09-2015

Thông báo chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3, đối với thí sinh đăng ký dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia của Khoa Ngoại ngữ

chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Tên trường  
Ngành học

    Ký hiệu      trường

   Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(mã tổ hợp môn) 

Điểm tối thiểu tham gia xét tuyển

Chỉ tiêu đợt 3

KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 

 

117

Hệ Đại học

 

 

 

 

95

Sư phạm tiếng Trung Quốc (gồm các chuyên ngành: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh)

 

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC (D04)

15.00

(chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ)

37

Sư phạm tiếng Nga (chuyên ngành: Sư phạm song ngữ Nga-Anh)

 

D140232

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH(D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA (D02)

15.00

(chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ)

33

Ngôn ngữ Pháp (chuyên ngành: Song ngữ Pháp-Anh)

 

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH(D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP(D03)

15.00

(chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ)

25

Hệ Cao Đẳng

 

 

 

 

22

Sư phạm tiếng Anh (gồm các chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh)

 

C140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC (D04)

12.00

(chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ)

22

Các bài liên quan