Liên thông, VB2

Ngày 04-07-2022

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 và đại học liên thông tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Thông báo số: 987/TB-ĐHTN, ngày 28/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan