Sau Đại học

Ngày 06-05-2022

Thông báo kế hoạch thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi t5/2022

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan