Sau Đại học

Ngày 06-05-2022

Thông báo về việc thay đổi lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHTN, đợt thi T5/2022

Thông báo số: 551/TB-ĐHTN, ngày 29/4/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan