Liên thông, VB2

Ngày 06-04-2022

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (đại học văn bằng 2) là sinh viên chính thức của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2513/QĐ-ĐHTn, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan