Liên thông, VB2

Ngày 05-04-2022

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học (DDHVB2) của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Quyết định số: 2231/QĐ-ĐHTN, ngày 10/12/2021. chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết.

Các bài liên quan