Liên thông, VB2

Ngày 18-02-2022

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN 2021

Quyết định số: 2489/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan