Sau Đại học

Ngày 11-11-2021

Thông báo Về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 4A (2019-2021) tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN đợt 2 năm 2021

Thông báo số: 1885/TB-ĐHTN, ngày 22/10/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan