Sau Đại học

Ngày 30-07-2021

Thông báo công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Công văn số: 1288/ĐHTN-ĐT ngày 29/7/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan