Sau Đại học

Ngày 22-06-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đợt 2 năm 2021

Thông báo số: 1072/TB-ĐHTN ngày 21/6/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan