Đào tạo

Ngày 06-06-2021

Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp trình độ đại học năm 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy các khóa 32, 33, 34 của Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 163/TB-TNN ngày 2/6/2021. Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan