Sau Đại học

Ngày 31-05-2021

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ bằng hình thức trực tuyến cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khoắ 2&3 Đợt 1 năm 2021 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 908/TB-ĐHTN ngày 28/5/2021. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan