Liên thông, VB2

Ngày 14-04-2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trưng Quốc hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Thông báo số: 563/TB-ĐHTN ngày 8/4/2021. Chi tiết thông báo tải tại file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan