Sau Đại học

Ngày 08-12-2020

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020 cho học viên lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khóa 3 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 2358/TB-ĐHTN ngày 7/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan