Liên thông, VB2

Ngày 09-11-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ năm 2020

Quyết định số: 2288/QĐ-ĐHTN ngày 6/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan