Đào tạo

Ngày 25-10-2020

Thông báo công văn về việc triển khai kế hoạch đào tạo cho sinh viên năm thứ nhất K43 năm học 2020 - 2021

Công văn số: 349/TNN-ĐT ngày 22/10/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này

Các bài liên quan