Sau Đại học

Ngày 05-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của học viên lớp thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh khóa 4A, 4B tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số:1856/TB-ĐHTN ngày 1/10/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan