Liên thông, VB2

Ngày 08-09-2020

Thông báo tuyến sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2020

Thông báo số: 1624/TB-ĐHTN ngày 1/9/2020. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan