Đào tạo

Ngày 20-07-2020

Quyết định về việc công nhận kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (đợt 2)

Quyết định số: 1395/QĐ-ĐHTN ngày 16/7/2020. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan