Liên thông, VB2

Ngày 30-05-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hình thức VLVH là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Quyết định số: 986/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2020.

Các bài liên quan