Liên thông, VB2

Ngày 26-05-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học đại học văn bằng hai hệ chính quy là sinh viên chính thức của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Quyết định số: 821/QĐ-ĐHTN ngày 12/4/2020.

Các bài liên quan