Đào tạo

Ngày 14-05-2020

Thông báo công văn về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo môn GDQP&AN năm học 2019 - 2020

Công văn số: 797/ĐHTN-ĐT ngày 12/5/2020.

Các bài liên quan