Liên thông, VB2

Ngày 13-03-2020

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Quyết định số: 728/QĐ-ĐHTN ngày 9/3/2020.

Các bài liên quan