Liên thông, VB2

Ngày 25-12-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Quyết định số: 2368/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan