Liên thông, VB2

Ngày 02-08-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Quyết định số: 1217/QĐ-ĐHTN ngày 26/7/2019.

Các bài liên quan