Đào tạo

Ngày 10-07-2019

Thông báo Kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

Kế hoạch số: 1177/KH-ĐHTN ngày 1/7/2019.

Các bài liên quan