Liên thông, VB2

Ngày 15-05-2019

Thông báo tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 790/TB-ĐHTN ngày 13/5/2019.

Các bài liên quan