Sau Đại học

Ngày 25-03-2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 - đợt 1 cho học viên Khoa Ngoại ngữ

Quyết định số: 377/QĐ-ĐHTN ngày 14/3/2019. Chi tiết danh sách cấp bằng xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan