Liên thông, VB2

Ngày 08-01-2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

Quyết định số:2627/QĐ-ĐHTN ngày 20/12/2018.

Các bài liên quan