Liên thông, VB2

Ngày 18-09-2018

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ năm 2018

Quyết định số: 1894/QĐ-ĐHTN ngày 07/9/2018.

Các bài liên quan