Liên thông, VB2

Ngày 26-07-2018

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng hai hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

Quyết định số:1596/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018.

Các bài liên quan