Liên thông, VB2

Ngày 26-07-2018

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

Quyết định số:1584/QĐ-ĐHTN ngày 20/7/2018.

Các bài liên quan