Cấp chứng chỉ

Ngày 26-07-2018

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

Quyết định số:1590/QĐ-ĐHTN ngày 23/7/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan