Liên thông, VB2

Ngày 15-06-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên bổ sung đợt 1 năm 2018

Thông báo số:1030/TB-ĐHTN ngày 6/6/2018.

Các bài liên quan