Tuyển sinh

Ngày 03-05-2018

Thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số:626/KH-ĐHTN ngày 9/4/2018.

Các bài liên quan